DE weg naar projectmanagement

als recruiter gestart

Het begin van mijn professionele carrière startte ik als recruiter: heerlijk om het verhaal van je kandidaat te mogen aanhoren en te zoeken naar een match met het bedrijf en de functie. Daarna kwam het projectmanagement: eerst een aantal kleine projecten binnen rekrutering, nadien ook grotere projecten zoals specifieke rekruteringscampagnes, procesoptimalisaties, software-implementaties, ... waarbij change management steeds een belangrijk aspect speelde. Vanuit het project 'New way of recruiting' stuurde ik een geweldig recruitment team aan waarbij de focus lag op samen het rekruteringsproces verbeteren, KPI's opvolgen, kwaliteit hoog houden en leidinggevenden en kandidaten ondersteunen. Wat later volgde het project 'MyLidl Plan' dat zich focuste op de implementatie van een planningssoftware en tijdsregistratiesoftware op 300 werkplekken in België waarbij we vooral focusten op communicatie, veranderingsmanagement en sterke opleidingen. (En mét succes, mag ik wel zeggen :-))

 

Projectmanagement pur sang

Mijn hart gaat sneller slaan van complexe projecten. Daar waar je denkt 'Hoe moeten we hier aan beginnen?', wel, daar krijg ik energie van. Alleen of samen met een projectteam de stakeholders bevragen, het doel bepalen, een plan van aanpak vastleggen en er vollenbak voor gaan. Ik hecht veel belang aan het tijdig betrekken van de verschillende stakeholders in het project en doelgroepgerichte communicaties opzetten. Het is enkel zo dat je, bij een grote change, voldoende vinger aan de pols kan houden en mensen mee betrekt in de verandering.

Ik heb ongeveer 10 jaar ervaring als projectmanager. Daarnaast ben ik gecertifieerd binnen PRINCE2, werkte ik via de PMI-methodologie, en ken ik modellen zoals het changemodel van Kotter, de Kubler-Ross rouwcurve, RACI, ADKAR, ... . 

 

Samen bereik je meer

Samenwerken met een projectteam om je doel te behalen is des te fijner. Ik neem graag de rol op als projectmanager om het projectteam te ondersteunen, motiveren, bijsturen, coachen. En samen ervoor zorgen dat belangrijke stappen voorwaarts gezet worden in het project, ondersteund door een strategisch team. Ik sta zowel naast als achter het projectteam, alsook ervoor als de wind opgevangen moet worden. We schitteren vooral samen want 'There's no "I" in TEAM'. We vieren kleine en grote successen samen als we onze doelen behalen.

 

Vanuit een jarenlange ervaring in een internationale omgeving, heb ik een zeer goed niveau van Engels en Frans.