Welzijn

Hoe is het gesteld met het welzijn van jouw medewerkers? Wil je je medewerkers nog meer inspireren in het onderhouden van een gezonde levensstijl? Je kan hierbij inzoomen op verschillende aspecten zoals mentaal welzijn, fysiek welzijn, voeding, slaap, stressbeheer, ... . Zoek je een collectieve ondersteuning op bedrijfsniveau, of in een bepaald team of op individueel niveau? Hoe maak je je medewerkers klaar om mee in de verandering te stappen en hoe doe je dit 'landen'? 

Ik ondersteun je bedrijf graag met het implementeren van welzijnsinitiatieven, ook in samenwerking met externe partners.

Retentie

Het is in de huidige arbeidsmarkt in Vlaanderen niet eenvoudig om de juiste medewerkers te vinden. Vaak dien je als organisatie maanden te zoeken naar de juiste medewerker. Soms voelt het alsof de 'achterdeur' openstaat en medewerkers je organisatie verlaten. 

Heb je zicht op waarom medewerkers de organisatie verlaten? En waarom blijven die anderen dan wél? Hoe zit het met leadership in je organisatie? Welke acties onderneem je om je medewerkers aan je organisatie te binden? Ga je uit van vertrouwen of controle binnen de bedrijfscultuur? 

Via bevraging bij jouw medewerkers gaan we samen op zoek naar wat medewerkers aan jouw organisatie bindt, en wat maakt dat anderen weggaan. We gaan samen op zoek naar de juiste vervolgstappen om een antwoord te kunnen bieden op jouw specifieke noden. 

Telewerkbeleid

Het nieuwe normaal vraagt om een motiverende telewerkpolicy, waarbij je medewerkers enerzijds een duidelijke structuur geeft, anderzijds ook de nodige vrijheid. Elke organisatie, elk team en elk individu heeft andere noden op vlak van telewerk. Ook leidinggevenden hebben soms wat extra ondersteuning nodig in het aansturen van hun teamleden op afstand. Hoe zorg je voor verbondenheid op afstand? En hebben je medewerkers alle nodige materialen thuis? Heb je gedacht aan het wettelijke kader? Hoe installeer je een 'vergaderetiquette' zodat hybride meetings efficiënt, gestructureerd en doelgericht verlopen? 

Ik ondersteun jouw organisatie graag in het analyseren van de specifieke noden en het implementeren en begeleiden van de verandering. 

Alternatieve instroom

De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen stijgt zeer moeilijk. Een deel van de werkzoekenden vindt moeilijk werk, én is ongelooflijk gemotiveerd om aan de slag te gaan. Ze hebben jammer genoeg een hobbelig parcours achter de rug, spreken de taal misschien niet goed of willen een volledige carrièreswitch maar krijgen telkens het deksel op de neus. 

Met hulp van externe partners gaan we op zoek naar die kandidaten die matchen en écht gemotiveerd aan de slag willen in jouw organisatie en jouw verdere groei stimuleren. En we klaren uit welke noden nog opgevangen dienen te worden door vb. (gesubsidieerde) opleidingen. 

Diversiteit en Inclusie 

De samenleving wordt diverser en ook talenten zijn heel divers. Is jouw bedrijf al divers en een afspiegeling van de maatschappij, maar vind je het moeilijk om iedereen op een goede manier te doen samenwerken? Dat is net waar inclusiviteit over gaat: een beleid waar élke medewerker zich gehoord voelt en actief betrokken is bij het bedrijf. 

We kijken samen waar jouw noden zich bevinden, en gaan op zoek naar de hefbomen die ervoor zorgen dat je een inclusieve organisatie wordt. Ik ga samen met jou op zoek naar de succesverhalen in je organisatie, zodat zij als katalysator ingezet kunnen worden om hun peers te overtuigen richting een inclusieve samenwerking.

Rekrutering en selectie

Heb je nood aan nieuwe tools binnen rekrutering en selectie? Of wil je de processen aanpassen en zorgen voor een kort én klantgericht rekruteringsproces, waarbij je ook focust op KPI's?

Ik ondersteun je bedrijf graag in het implementeren van vernieuwde processen, het betrekken van alle stakeholders, tijdelijk aansturen van je recruiterteam of het kiezen van het juiste ATS-systeem. Ik help je deze veranderingen door te voeren waarbij alle betrokken partijen vanuit een goed begrip van why - what - how mee voor de vernieuwing kiezen en je bedrijf doen groeien.